Onderwijs

Het onderwijssysteem in ons land is er op gericht om leerlingen, de toekomstige burgers dus, een bepaalde denkwijze en gedrag mee te geven, zodanig dat de maatschappij ook in de toekomst kan functioneren op een manier zoals de overheid wenselijk acht. Dit klinkt op zich nog niet eens zo gek in een modern dichtbevolking democratisch land, maar bedenk wel dat dit ook kan betekenen dat de leerlingen, dus de toekomstige burgers, hiermee niet meer in staat zijn vrij, objectief en kritisch genoeg te denken. Het is goed mogelijk dat het schoolsysteem doordrenkt is met staatspropaganda en geïnstitutionaliseerde indoctrinatie. Dat brengt ook de dichtgetimmerde leerplichtwet en het principe ‘wie betaalt bepaalt’ met zich mee.

Als dat inderdaad zo is, is er geen sprake van een gezonde samenleving. Hoe dan ook, er zijn vormen van onderwijs, die vrij zijn van staatspropaganda en indoctrinatie, waarbij beter gewaarborgd is dat de schoolverlaters betere, vrije en kritische denkers zijn, die beter in staat zijn vorm te geven aan de samenleving waar zij deel vanuit maken. Dat draagt zeker bij aan een gezondere samenleving.

De Gezonde Samenleving gaat zelf geen scholen oprichten. Gelukkig zijn er partijen en ouders die wel die stap maken. Wat de Gezonde Samenleving wel gaat doen is huiswerkbegeleiding, kinderopvang, informatievoorziening voor ouders die vastlopen vanwege maatregelen en hen in raad en daad bijstaan. Bijeenkomsten organiseren zodat deze ouders elkaar leren kennen en gezamenlijk op kunnen trekken.