Zorg

De reguliere gezondheidszorg is gebaseerd op 150 jaar medische wetenschap. Maar deze is gekleurd en gevormd naar bepaalde financiƫle machten, die op de achtergrond spelen. Daarom zitten er veel perverse prikkels in het hele zorgsysteem, die er voor gezorgd hebben, dat de omvang van de zorg als bedrijfstak veel groter is dan eigenlijk nodig is. Er zijn daarom ook veel meer zieke mensen dan nodig is.

Het kan anders. De Oosterse geneeskunst bijvoorbeeld, bestaat al ruim 5000 jaar en is veel meer gericht op de gezondheid en het welzijn van de mens. Dit gecombineerd met gezonde voeding en leefstijl, kan tot gevolg hebben dat de omvang van het hele zorgsysteem drastisch verkleind kan worden, omdat er niet zoveel mensen ziek hoeven te zijn, zoals in het huidige systeem het geval is. Daarnaast zijn er in de medische en niet-medische zorg veel mogelijkheden om deze op een minder bureaucratische manier te organiseren.

Vanuit de Gezonde Samenleving willen we zorgaanbieders de kans bieden om op een natuurlijke en gezonde manier mensen werkelijk gezond te maken en te houden. Behalve het faciliteren van geschikte accommodatie en middelen willen we ook een rol spelen bij kennisoverdracht en naamsbekendheid. Een accommodatie van de Gezonde Samenleving zal meer zijn dan alleen een verzamelgebouw.

We zijn op zoek naar nog veel meer accommodaties. En ook naar meer zorgaanbieders natuurlijk.