Update

De aanmelding voor de Gezonde Samenleving blijven binnenkomen. Er blijkt veel belangstelling om iets in die Gezonde Samenleving te kunnen betekenen. Niet alleen voor het aanbieden van diensten maar ook in het meehelpen opzetten en faciliteren. En niet in de laatste plaats, er is ook veel belangstelling voor gezond voedsel, holistische zorg en onderwijs zonder gedoe. Het bevestigt dat de Gezonde Samenleving een levensvatbaar project is.

Het duurt natuurlijk wel een tijdje voor zoiets van de grond komt. Het heeft daarom even geduurd met deze eerste update. Achter de schermen is intussen wel van alles gebeurd. We zijn op dit moment bezig om onze projectgroep uit te breiden, zodat we meer capaciteit hebben om contacten te leggen met de partijen die er allemaal bij betrokken gaan worden.

Ook zijn we bezig om de investeringsgroep uit te breiden om het benodigde kapitaal bij elkaar te brengen. Mocht u iemand kennen die eventueel interesse heeft, maak hem of haar attent op dit project en laat hem of haar contact opnemen. Ook hebben we concrete locaties op het oog en gaan we met de eigenaren in gesprek. Het hele concept wordt door de projectgroep verder geconcretiseerd.

We hopen binnenkort met meer concrete informatie te kunnen komen. het is goed mogelijk dat u binnenkort wordt benaderd door iemand van onze project groep.

Schroom niet om zelf contact met ons op te nemen.