We zijn begonnen

Het project de Gezonde Samenleving komt in de volgende fase. We hebben de afgelopen maanden met veel mensen gesproken en meerdere boerderijen en tuinderijen bezocht. Daar is uit voortgekomen dat we nu een aantal locaties hebben waar we kunnen beginnen.

Ook hebben we honderden aanmeldingen van mensen die om verschillende redenen geïnteresseerd zijn in de Gezonde Samenleving. We hebben nog niet iedereen kunnen benaderen, maar iedereen krijgt uiteindelijk bericht van ons. We hebben een projectgroep die druk bezig is met alle zaken die nodig zijn om daadwerkelijk te kunnen beginnen.

Wat lastig blijkt is om een locatie te vinden waar alle basisactiviteiten kunnen plaatsvinden. Een agrarische accommodatie waar naast voedselvoorziening ook zorg- en onderwijstaken mogen worden uitgevoerd zonder dat daar het bestemmingsplan voor gewijzigd hoeft te worden hebben we nog niet kunnen vinden. Dus dat moeten we helaas gaan splitsen.

Voor de voedselvoorziening hebben we bij ons in de Achterhoek een mooie locatie gevonden, waar we zijn begonnen met de wintergroente buiten en andere groente in de kas. Dit is nu nog kleinschalig, eigenlijk een soort pilot. We hebben intussen de kennis in ons netwerk om de transitie te begeleiden naar biologische teelt. Het is de bedoeling dat we dat straks ook als dienst gaan aanbieden vanuit de Gezonde Samenleving.

Daarnaast krijgen we, zoals het er nu naar uit ziet, binnen afzienbare tijd de beschikking over een hele geschikte ruimte waar we zowel zorg- als onderwijstaken kunnen onderbrengen. Ook hier in de buurt in de Achterhoek. Zodra dit formeel definitief is leest u er op deze site meer over. Mensen die zich voor de betreffende activiteiten hebben aangemeld krijgen hierover per mail bericht.