VGSD: Vereniging Gezonde Samenleving Doetinchem en omstreken

Inmiddels is er veel gebeurd rond de gezonde samenleving. De oprichting van de vereniging is een feit en we zijn intussen ook gestart met de distributie van gezond voedsel.

Toen we in 2021 begonnen met het project hadden we het wat anders voor ogen dan hoe we nu bezig zijn. Een locatie met daarop eigen voedselvoorziening, gezondheidszorg en onderwijs bleek te hoog gegrepen, of is de tijd nog niet rijp. Wat ons wel haalbaar leek is het opstarten van distributie van gezond voedsel, biologisch voedsel. Van de boer rechtstreeks naar de consument. Daar zijn we eind vorige maand daadwerkelijk mee gestart. De testfase is goed doorlopen en we kunnen opschalen.

Deze activiteiten doen we onder de vlag van de Vereniging Gezonde Samenleving Doetinchem en omstreken (VGSD), die we van de zomer hebben opgericht. Voor de voorbereidingen hebben we een half jaar uitgetrokken. We waren begonnen met het definiƫren van kernwaarden, zodat we in de toekomst met alle activiteiten die we gaan doen ergens op terug kunnen vallen.

Het zal niet alleen bij voedselvoorziening blijven. Al is het wel de basis. Binnen afzienbare tijd zal de VGSD ook invulling geven aan gezondheidszorg en onderwijs (in die volgorde).

Over de activiteiten van de VGSD en de webshop zult u op deze site niet zoveel vinden. De vereniging heeft een eigen site: vgs-doet.nl.

We zijn begonnen

Het project de Gezonde Samenleving komt in de volgende fase. We hebben de afgelopen maanden met veel mensen gesproken en meerdere boerderijen en tuinderijen bezocht. Daar is uit voortgekomen dat we nu een aantal locaties hebben waar we kunnen beginnen.

Ook hebben we honderden aanmeldingen van mensen die om verschillende redenen geĆÆnteresseerd zijn in de Gezonde Samenleving. We hebben nog niet iedereen kunnen benaderen, maar iedereen krijgt uiteindelijk bericht van ons. We hebben een projectgroep die druk bezig is met alle zaken die nodig zijn om daadwerkelijk te kunnen beginnen.

Wat lastig blijkt is om een locatie te vinden waar alle basisactiviteiten kunnen plaatsvinden. Een agrarische accommodatie waar naast voedselvoorziening ook zorg- en onderwijstaken mogen worden uitgevoerd zonder dat daar het bestemmingsplan voor gewijzigd hoeft te worden hebben we nog niet kunnen vinden. Dus dat moeten we helaas gaan splitsen.

Voor de voedselvoorziening hebben we bij ons in de Achterhoek een mooie locatie gevonden, waar we zijn begonnen met de wintergroente buiten en andere groente in de kas. Dit is nu nog kleinschalig, eigenlijk een soort pilot. We hebben intussen de kennis in ons netwerk om de transitie te begeleiden naar biologische teelt. Het is de bedoeling dat we dat straks ook als dienst gaan aanbieden vanuit de Gezonde Samenleving.

Daarnaast krijgen we, zoals het er nu naar uit ziet, binnen afzienbare tijd de beschikking over een hele geschikte ruimte waar we zowel zorg- als onderwijstaken kunnen onderbrengen. Ook hier in de buurt in de Achterhoek. Zodra dit formeel definitief is leest u er op deze site meer over. Mensen die zich voor de betreffende activiteiten hebben aangemeld krijgen hierover per mail bericht.

Update

De aanmelding voor de Gezonde Samenleving blijven binnenkomen. Er blijkt veel belangstelling om iets in die Gezonde Samenleving te kunnen betekenen. Niet alleen voor het aanbieden van diensten maar ook in het meehelpen opzetten en faciliteren. En niet in de laatste plaats, er is ook veel belangstelling voor gezond voedsel, holistische zorg en onderwijs zonder gedoe. Het bevestigt dat de Gezonde Samenleving een levensvatbaar project is.

Het duurt natuurlijk wel een tijdje voor zoiets van de grond komt. Het heeft daarom even geduurd met deze eerste update. Achter de schermen is intussen wel van alles gebeurd. We zijn op dit moment bezig om onze projectgroep uit te breiden, zodat we meer capaciteit hebben om contacten te leggen met de partijen die er allemaal bij betrokken gaan worden.

Ook zijn we bezig om de investeringsgroep uit te breiden om het benodigde kapitaal bij elkaar te brengen. Mocht u iemand kennen die eventueel interesse heeft, maak hem of haar attent op dit project en laat hem of haar contact opnemen. Ook hebben we concrete locaties op het oog en gaan we met de eigenaren in gesprek. Het hele concept wordt door de projectgroep verder geconcretiseerd.

We hopen binnenkort met meer concrete informatie te kunnen komen. het is goed mogelijk dat u binnenkort wordt benaderd door iemand van onze project groep.

Schroom niet om zelf contact met ons op te nemen.

Toespraak over Gezonde Samenleving op 2 mei

Op 2 mei heeft de oprichter van de Gezonde Samenleving, Kees Faasse, een toespraak mogen houden op de Achterhoek voor Vrijheid Demonstratie in Doetinchem. Inmiddels zijn er al aardig wat aanmeldingen binnen maar er mogen nog veel meer aanmeldingen komen. Voor de Gezonde Samenleving zijn veel mensen nodig. Dat kan ook want er is hieraan veel behoefte. Zowel bij mensen die de producten en diensten willen afnemen, als mensen die buiten het reguliere systeem hun vak willen uitoefenen, zoals we dat in de toekomstige Centra voor de Gezonde Samenleving voor ogen hebben. Hoe precies, dat legt Kees nader uit in de video.